23 NİSAN 1920: YENİ BİR ERGENEKON DESTANI

Bir ülkenin kurulduğu,

Dosta düşmana bağımsızlığın duyurulduğu, 

Yok edilmeye çalışılan bir ırkın yeniden dirildiği,

Ulusal egemenliğimizin tescillendiği 23 Nisan.

 

Adını Etrüsklerden (Tusci) alan Toscana’da,
Adını Avrupa Hun İmparatoru Karaton’dan alan Croton’da Angori,
Efsanelere konu olan Baykal gölünün güzeller güzeli kızı,
Yakutistan’da adını Yenisey’e akıttığı göz yaşlarından alan Angara.

Macaristan’da (Huneli) Anker, Kamboçya’da Angkor,
Özbekistan’da Angor, Afganistan’da Angori, Hindistan’da Anguri.
Keltler (Saka -İskitler) ise Ancyra dedikleri ve attıkları gemi çapası.
Hiç demir almamak üzere…

Keçisiyle ünlü bir kent,
Keçi gibi inatçı, tutsaklığı kabul etmeyen.
Tiftiğiyle değerli bir kent
İpek gibi yumuşak, elmas gibi parlayan Ankara

Saka (İskit) Türklerinin hiç ayrılmadığı,
Ahi cumhuriyetimizin başkenti,
Gordion’un Düğümü’nü çözebilecek olanın Asya’nın Fatihi olacağı,
Türk dünyası Hanlık merkezi, Ankara.

Tanrı, Türk’e adını vermişti
Özüne dönen, Tanrı’ya inanan anlamında
OĞUZ adını almıştı.
Oğuz töresinden uzaklaşılmayacaktı.

Töre konuşunca hakan susacak,
İl gitse de töre kalacaktı.
Turan ülküsünden tek ülkümüz olacak,
Kutsal yada taşı düşmana verilmeyecekti.

Düşman tarafından pusuya düşürülen,
Sahte ricatla geri çekilip, uygun zamanı kollayan,
Güneş sarısı saçlı, gök gözlü bozkurdunu bekleyen,
Yeni Ergenekon, Ankara.

Ergenekon’dan çıktığımız gün 23 Nisan,
Kutlu bayramımız bugün.
Önce, Anası, babası şehit olan Türk balalarına armağan edildi.
Tıpkı Ergenekon’a ilk gelen Kayan ve Tukuz için.

Sonra tüm Türk balalarına armağan edildi.
Türk balası, atalarını tanımalıydı, yanlışlar tekrarlanmamalıydı.
Gereken dersler çıkarılmalıydı.
Bir daha Ergenekon’da sıkışmamak için.

Ve dünya çocuklarına armağan edildi.
Dünya çocukları barış içinde yaşamanın yolunun,
Bağımsız Türk ülkesinin varlığından geçtiğini bilmeliydi.
Bunu da gerçekleştirecek olan Türk yavru kurtlarıydı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli olarak kadim Türk kültürünü işaret eden,
Gücünü soylu kadim Türk ulusundan alan,
Dünyanın önünde saygıyla eğildiği Bozkurt,
T.C. Kurucu Önderi Gazi Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk.

23 Nisan 1920’de başbuğ kurultayı topladı, töreyi tekrar işletti.
Önce düşman yurttan atıldı, sonra ülke kalkındırıldı.
Göktürk Bilge Kağanı gibi gerçek vasiyetini yazdı,
Gençliğe Hitabe…

“Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.”

Bir daha yeni Ergenekonlar yaşamamak üzere…
Ulusal egemenliğimizin değerini bilmek umudu ve görevimizle…
Kendimizi yeniden anımsamak ve unutmamak üzere…
Bu kutlu bayramımız kutlu olsun…

Murat Kalyoncu (Türkolog)