16 Ağustos 2022

ATATÜRK VE CUMHURİYETİ İLANI

O kadar kolay değil hadi bakalım “EFENDİLER YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ” demek.

16 Mayıs 1919
Mustafa Kemâl İstanbul’u terkediyor.

19 Mayıs 1919
Mustafa Kemâl Samsun’a ayak basarak Milli mücadelenin ilk adımlarını atıyor.

8 Temmuz 1919
Mustafa Kemâl Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden ve ordudan istifa eder.

23 Temmuz 1919
Mustafa Kemâl Erzurum Kongresi Başkanlığına getirilir.

4 Eylül 1919
Mustafa Kemâl Sivas Kongresi Başkanlığına getirilir.

27 Aralık 1919
Mustafa Kemâl İcra Heyeti ile Ankara’ya gelir.

23 Nisan 1920
Mustafa Kemâl Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açar.

11 Mayıs 1920
İngilizlerin isteği üzerine padişah Vahdettin, AtaTürk ve silah arkadaşları için 4 ayrı idam kararını onaylar, AtaTürk ve silah arkadaşları ölüme mahkûm edilir, boyunlarında idam fermanıyla birlikte Milli Mücade başlamıştır.

5 Ağustos 1921
Mustafa Kemâl TBMM tarafından Başkumandan olarak atanır.

23 Ağustos 1921
Türk birliklerinin Mustafa Kemâl tarafından yönetildiği Sakarya meydan muharebesi başlar, Türk’ün son savunma hattıdır, muhabere kaybedilirse Ankara düşecek sonraki muhabere için B planı olan SAD harekat planı devreye girecekti, kaybedilmesi ihtimaline karşı nitekim önlemler alınmıştı lakin muhakkak kazanmak gerekiyordu, boyunlarında idam fermanları ile düşman püskürtüldü, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz”
İşte bu sözler sonrası Vatanın toprağı Türk ordusunun kanıyla ıslandı, kazanan Türk Milleti oldu.

19 Eylül 1921
TBMM, Mustafa Kemâl’e Mareşal rütbesi ile Gazi unvanını verir, “Mustafa Kemâl Paşa, 12 ağustos 1921’de Polatlı’daki cephe karargahına giderek ordunun başına geçti.
Cephede teftiş yaparken, attan düşerek birkaç kaburga kemiği kırıldı. savaşı (sakarya) cephede yaralı ve kaburga kemiği sarılı bir şekilde idare etmek zorunda kaldı.

30 Ağustos 1922
Gazi Mustafa Kemâl Paşa Dumlupınar savaşını kazanır, Yunanlar Anadolu’dan tamamen atılır.

10 Eylül 1922
Gazi Mustafa Kemâl Paşa İzmir’e girer.

29 Ekim 1923
Türkiye Cumhuriyeti ilân edilir ve Gazi Mustafa Kemâl ilk Cumhurbaşkanı seçilir.

Evet efendiler Cumhuriyet ilan edilmiştir.

“EFENDİLER YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ” bunu dedirten başarıdır ve bunun kaynağı Türklük bilincidir.

Hayal satmadı, kandırılmadı, Türk’ün hakkını Türk’e bıraktı

Konuştu devrim oldu, saltanat kalktı, İstiklal mahkemeleri kuruldu.
Hain dedelerinin torunları da bizlere miras kaldı.