16 Ağustos 2022

BATI TÜRK’E AİT KAVRAMLARI ÇALDI

Türkiye’de bizim kültürümüze ait kavramlarımız ne yazık ki yabancıların anlamlandırmalarıyla ortaya konulmaktadır.

Bu kavramlardan birincisi İnsancıllık, hümanizm olarak bilinmektedir.

HÜMANİZM ise insancıllık kavramıyla ilgili olmayıp, Türkler karşısındaki ezikliğinden kurtulmak için kendine kültür yaratma arayışında olan batı dünyasının, kadim Türk Pelasg uygarlığını çalarak kendilerine mal eden Yunan çingenelerine yaslanma çalışmasıdır. Yani bir YUNANLAŞTIRMA PROJESİDİR. İnsancıllık, İnsan hakları kavramları ise tamamen kadim Türk kültürüne ait olup her alanda her şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bugün dünyada halen farklı diller konuşulması geçmişte TÜRK BARIŞI döneminde farklı kültürlere sahip olan insanlara duyduğu saygıdan ve onları korumasından ileri gelir. Batı gibi sömürgeci ve barbar olsaydı dünyada sadece Türkçe konuşulurdu.

İkinci kavram ise ‘Irkçılıktır’. Batı bu kavramı insan ırklarının birbirlerine üstünlüğünü temel alan Irkçılık felsefesini benimsemiş kişilere verilen addır. Bu algılama Müslüman Araplar için de geçerlidir. Bunun için İslam’ı koruma görevini üstlenen Türklere karşı kutsal kitapta belirtilen ayeti ezip geçerek dost olunmaması tembih edilen Hıristiyanlarla ve Siyonist Yahudilerle ittifak yapmışlardır. Daha ötesi var mı?

Oysaki ırk kavramının aslı URUK’tur. Uruk ise Sümer Türk Krallığı’nı ifade etmektedir. Yani geçmişimizi, yani uygarlığımızı tüm dünyaya sunup insanlığa yaptığımız hizmetimizi…

Gerek iki nehir arasında Bir-oy-bil, Pelasg, Saka Türkleri olarak on bir bin yılı (11 Bin) aşkın bir sürede varken gerekse de varlığı en az 40 bin yıl öncesine dayanan (Altay’da 40 bin yıllık bilezik bulunduğuna göre Türk varlığı 40 bin yılı da geçmekte olduğunu rahatça söyleyebiliriz. O da şimdilik… )

Türkistan’da yaşayan Türklerin iki nehir arasına gelip soydaşlarıyla birlikte dünyaya uygarlık sunma araçlarından biri olan Sümer Türk Devleti’ni kurmalarına sahip çıkmak, benimsemek, yâd etmek ve uygulamaktır. Türk ırkçılığı budur.

Türk’e hizmet önceliğimizdir.