16 Ağustos 2022

BİR YIL DÜŞLÜYORUM

Bir yıl düşlüyorum,

Türk illerinin her birinin geniş ormanlara sahip olduğu, kötülüklerden koruyan sığınak gibi Ötüken ormanlarından. Bu ormanlarımızda Kayın ağaçları olsun, Akrabalık bağlarımızı sağlam temellere oturtan. Bu ormanlarımızda Çam ağaçları olsun, Yaradana ulaşmamızı sağlayan, Yaratılış destanlarımıza konu olan. Bu ormanlarımızda Çınar ağaçları olsun, Ülkelerimizin ömürlerini uzun ve heybetli kılan.

Bir yıl düşlüyorum,

Türk illerimizin bitmez tükenmez su kaynaklarıyla dolu olduğu, Yurt topraklarımıza yaratılışın ruhunu veren, Bereketine bereket katan. Topraklarımızın temizliğini ve sağlığını simgeleyen. Suyun kutsallığını bilen hakanlarımız olsun, Göktürk hakanı Bilge Kağan gibi. Bilmeyenlerin ise sellerin içinde yok olduğu…

Bir yıl düşlüyorum,

Türk illerinin her ocağında ateşlerinin tüttüğü, Yabancı ocakların ateşlerine muhtaç olunmadığı. Türk’ün ateşinin arındırıcı, sağaltıcı* olduğunun anlaşılması. Ateşin Türkçe od olduğu, Vikinglerin Ateş Tanrısı’nın adının Odin olduğu, Türklerin İskandinavların ataları olduğunun anlaşılmasını…

Bir yıl düşlüyorum,

Türk tarihinin Osmanlı’dan ibaret olmadığı anlaşılan, Pelasglardan Sakalara, Bulgarlardan, Macarlara, Peçeneklere, Keltlere Avarlardan Moğollara, Timurlulara, Babürlülere ve daha nicelerine uzanan. Türk tarihinin acunun başlamasıyla var olduğunu anlaşılan, Dünyanın kabul ettiği gibi dünya dillerinin babasının Türkçe olduğunun ülkemizde kabul edilen. Kurucu önderimiz Gazi Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülük ettiği, Türk devrim ve ilkelerini anladığımızı ve uyguladığımızı. Geçmişte olduğu gibi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıktığımızı… Destanlarımızdaki gibi her Türk’ün bir KURT olduğunu…

Her yıl düşlüyorum.

Yukarıdaki düşlerimin olduğu… Altayların çamlarından Alplerin çamlarına uzanan bir şenlik takı, Doğan güneşin aydınlığını, içinde yüzlerce tanecik olan bereketin simgesi narı, Narı simgeleyen Türkistan’ın Ordu Kenti Kaşgar’ı. Türk hanlarının oturduğu Ordu kenti Kaşgar’ın işgalden kurtulmasını…

Murat Kalyoncu (Türkolog)

31.12.2021

*Tedavi edici