16 Ağustos 2022

GÖRÜŞLERİMİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taliban ile ilgili “görüşlerimiz aynı, bizimle ters yanı yok” söylemini ele almak istiyorum.
Eğer ki bir bütünü değil de kişisel olarak görüşlerimiz aynı diyor ise bunda hemfikir olabiliriz gerçekten kişisel olarak bakıldığında görüşlerinin benzer olduğunu görüyoruz.
Lakin bunu bir bütün olarak ele alırsak, Türkiye Cumhuriyeti ile taliban rejiminin görüşleri aynı olamaz.
Taliban rejiminin düşünceleri kendi vatandaşlarını bile korkutup akın akın ülkelerinden kaçmasına, hatta kaçabilmek uğruna ölmelerine yol açıyor.
Böylesine gerici bir düşünce ile nasıl görüşlerimiz aynı olabilir ?
Tek bir islam olmasına rağmen müslüman olan her ülkede farklı şekilde yorumlanıyor gerek din olgusu, gerek yönetim biçimi olarak, gerek ise hak ve özgürlükleri farklı şekillerde kısıtlayarak.
Yönetim şekli demokrasi olan Türkiye Cumhuriyeti bile “Cumhuriyet” bundan nasibini alıyor, demokrasi
amaç için bir araç olarak görülüyor, var olan siyasilerin monarşik bir yönetim altında tuvalet bekçisi bile olamayacakları aşikardır.
Kendilerine sunulan hak ve özgürlükleri demokratik şekilde kullanarak başkalarının hak ve özgürlüklerini monarşik bir şekilde kısıtlamak için kullanıyorlar.

Taliban en son yönetime geldiği zamandan getirdiği kural ve yasaklardan bazıları şu şekilde ;

Kadınların çalışması, kız çocuklarının okula gitmesi ve eğitim alması tamamen yasaklandı. Kadınlara peçe zorunluluğu.
Yüzü görülen kadınlar kırbaçlandı. Afganistan Televizyonu’nun yayını durduruldu.
Fotoğraf dahil her türlü görsel yayın ve müzik yasaklandı.
Ele geçirilen tüm bilgisayarlar TV kabul edilerek kırıldı.
Buna karşı gelenler ‘İslam devletine karşı gelenler olarak nitelendilirip’ hain ilan edilerek doğrudan idam edildi.
Toplu taşıma araçlarındaki aynalar, kadınlara bakılabileceği gerekçesiyle kaldırıldı.
Şeriata dayalı anayasal sistem yürürlüğe girdi, hanefi mezhebi ön planda tutuldu.
(Kur’an değil islam da bile yeri olmayan mezhepçilik ön planda)

Saymakla sonu gelmez kıyas yapabilmeniz için bunlar sadece bazıları.
Şimdi düşünecek olursanız, Görüşlerimiz gerçekten benziyor mu ?

Size kiminle görüşlerimizin aynı olduğunu söyleyeyim, bu görüş sahibinin izinden gitmek ne kadar doğru ondan bahsedeyim.
Peki kimdir bu görüşlerimizin aynı olduğu ve izinden gitmenin doğru olduğu kişi ?
ATATÜRK..

“Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”

“Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur.
Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur.”

“Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!”

Şimdi tekrar düşünecek olursanız görüşlerimiz kimlerle aynı ?

Yüce Türk Milleti sen atalarının sözünü unuttukça geriledin, uygulamadıkça yozlaştın.

İzinde gidecek olduklarınız Allah’ın vasıflarını üzerlerinde toplamaya çalışanlar değil, Gücünü Türk Milletinden alıp, yolumuza ışık tutanlardır.