16 Ağustos 2022

KAZAKİSTAN ARAÇ, TÜRKİYE AMAÇ : RUSYA’NIN AYAK SESLERİ

Akaryakıt zamları ileri sürülerek başlatılan ayaklanma, Kazakistan’ı yangın yerine döndürmüştür. Gerçekten ayaklanmanın nedeni akaryakıt zamları mı? Göstericilere uzatılan mikrofonlarda konuşan insanlar Nursultan Nazarbayev’i suçlamaktadırlar. Gösteriler sonucunda ülkenin ilk cumhurbaşkanı, sonraki güvenlik konseyi başkanı Nazarbayev ve hükümet istifa etti. Nazarbayev’in heykeli devrildi. (Irak’ın işgalindeki manzaralar ister istemez gözler önüne geliyor) O zaman asıl hedef Nazarbayev mi? Nazarbayev kim? Sovyetlerin yükselen değerlerinden biriydi. Gorbaçov onu ikinci adam olarak yanına almak istiyordu ancak kabul etmedi. Sovyetler dağılınca Kazakistan’ın (Kazakeli) başına geçti. Türkçü söylemlerde bulundu. “Kazak halkı, Türk atanın torunlarıdır” “Biz taş oyuğundan çıkmadık, bir kültürümüz var, kültür yaratıcısı bir milletiz. Sakaların, İskitlerin, Hunların torunuyuz” “Biz Türki bir halkız, Araplar gibi kızlarımızı, dini, kültürel ve toplumsal baskılarla kapatıp, bunu Müslüman devlet imajı olarak kullanamayız. Onları çarşaflara bürüyerek, eve hapsetmek, bizim yolumuz değildir. Tekrarlıyorum! Herkese saygımız sonsuz fakat, giyim kuşam insanların kendi özelindedir. “ “Mısırlılar Arap değil Antik Mısır medeniyetinin mirasçılarıdır, bir kısmı Türktür, Kıpçaktır Araplaştılar! “ Ya Büyük Bozkırın Yedi Özelliği makalesini okuyanınız var mı? 2017 yılında Kazakistan hükümeti (istifa ettirilen hükümet) Kiril abecesinden vazgeçerek, kademeli olarak Latin abecesine (aslı Etrüsk abecesidir) geçiş yapma kararı aldı. Yani Rus egemenliğinden kurtulmaya çalışıyordu. Türklüklerini, geçmişten gelen kalıtlarını anımsamaya anımsatmaya çalışıyorlardı. Çünkü her ne kadar bağımsızlığını kazansa da onlarca yılın getirdiği Rus etkisi vardı ki; bunun bir yansıması da Ukrayna seçimlerinde Rus yanlısı aday desteklenmiş, 2015 yılında Putin’in partisi ile işbirliği anlaşması yapılmak zorunda kalınmıştı. Rusya ise KGB çaşıt Rus ulusalcısı Putin ile birlikte yeniden yapılanma dönemine girmiş, kendine Çar 1. Petro’yu izlemeye koyulmuştur. Gelebilecek tehlikeleri ve Büyük Rus İmparatorluğunu yeniden kurmak için çalışmalara başlamış ve son dönemlerde adımlarını sertleştirmiştir. Bu temel adımları şu başlıklarda toplayabiliriz. 18 Mart 2014 Rusya’nın Kırım’ı ilhakı: Kırım’ın asıl önemi Türk hanlık merkezlerinden biri olmasından ileri gelir. 10 Kasım 2020 Rusya’nın Karabağ’a girmesi. Rusya, Karabağ savaşını büyük bir titizlikle izlemiş, Azerbaycan Türk ordularının Türkiye ile sınırdaş olma hamlesini görüp hemen taraflara karşısına oturtup anlaşmayı imzalayıp askerini konuşlandırmıştır. 10 Aralık 2020 Nikonov’un Kazakistan üzerindeki açıklamaları: Türk ulusalcılarını katleden Josef Stalin ile birlikte görev yapan Devlet Duması Eğitim ve Bilim Komitesi başkanı ve önde gelen Sovyet politikacı Vyaçeslav Molotov’un torunu Vyaçeslav Nikonov’un “Kazakistan topraklarının Sovyetlerin büyük bir armağanıdır” söylemi de Rusya’nın diğer bir adımı için yolunu yapmış olmamış mıdır? 24 Aralık 2021 Rusya’nın Tataristan’ın özerkliğinin kaldırması Son olarak 02.01.2022 Kazakistan ayaklanması… Peki bu ayaklanmaya karşı ne yapılmıştır? Nazarbayev’den sonra devlet başkanı olan Kasım Cömert Tokayev, dış ülkelerden yardım istemiştir? Hangilerinden? Üye olduğu Kollektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KOGA) ülkelerinden… Kim bu KOGA ülkeleri? Rusya!!! Ermenistan!!! Ve diğer üç ülke… Türkiye’den yardım istendi mi? Hayır!!! Türk Devletler Teşkilatı’ndan yardım istendi mi? Hayır!!! Tokayev halka konuşmasını hangi dilde yaptı? Rusça!!! Ayaklanma sonucunda Rusya ve Ermenistan “barış gücü” askerlerini gönderdi!!! Türklüğünü anımsamaya çalışan Kazakistan’a bir Rus darbesi!!! Sonuç olarak Rusya adım adım Türkistan’a doğru ilerliyor yani Büyük Rus İmparatorluğu’nun Sovyetler Birliği ayağını yavaş ve emin adımlarla gerçekleştirmeye çalışıyor. Unutmayalım ki; Rusya yalnızca Kuzey komşumuz değildir, Doğu’dan da, Güney’den de kısmen de Batı’dan komşumuzdur. Bunun esas amacı nedir? Türkiye ile Türkistan bağlantısını koparmak… Türkiye’yi yalnız bırakmak ve ele geçirme koşullarını oluşturmak… Tarihi bir kez daha tekerrür olmasına izin mi verilecek ? Türkiye’yi, “hasta adam” koşullarına sürüklemesine izin mi verilecek ?

Murat Kalyoncu (Türkolog)

10.01.2022