16 Ağustos 2022

PARTİZANLIK VİRÜSÜ (1)

İktidar destekçisi olmayan herkesin zillet, hain olarak adlandırıldığı bu zamanda, apolitik, partisiz biri hem muhalefetin hem iktidarın hedefi olur, bilinçli TÜRK bireyler olarak tavrımız nettir.
Siyasi içtimai mezhebimiz Türkçülüktür.
Doğruya tarafız, yanlışa yandaş değil.
İnsanlar dini inançları yüzünden ayrımcılığa uğramamalılarsa, siyasi kimlikleri açısından da herkes istediği görüşü savunabilir, herhangi bir siyasi görüşe sahip olmayabilir.
Apolitik olmak da politik bir duruştur önermesi tıpki ateizm bir dindir önermesine benziyor.
Apolitik insanların politik bir duruş sergileme kaygıları yoktur, mutlak anlamda tarafsız olabilirler.
Herhangi bir politik görüşe protesto amacı taşıyanları da olabileceği gibi; sistemin tümünü reddedenleri de vardır.
“Seçme” bir mecburiyet değildir
Üstelik bir vatandaşlık hakkı olarak lanse ediliyor.
“seçmemek” yada bilinçli olarak “seçmek istememek” bir hak değilmiş gibi.
Aslında buna pek şaşırmamak lazım. Sistemin işlemesi için çarklara ihtiyaç var, her zaman da olacak.
Çarklardan birinin bile eksik oluşu bütün sistemi dağıtacağından ; sol-sağ-liberal-dinci-komunist vb şekillerde insanları politize etme ihtiyacı her zaman vardı ve var olmaya devam edecek.
Çünkü politika, birbirine düşman topluluklar üzerinden fayda sağlama sanatıdır.
Türkçü olmak sola gitse komünist-dinsiz, sağa gitse yobaz-faşist damgası yiyeceği ülkede yapılabilecek en mantıklı eylemdir.
Gerçi bu damgaları yemek için bir tarafa kaymak gerekmiyor, işlerine geldiği gibi adlandırıyorlar.
Kısacası Türkçüyseniz, apolitik olmakta bir tercihtir kendinizi bir parti tarafında olma zorunda hissetme mecburiyetiniz yoktur, tarafınız sadece Türk’ten yana olsun.
Hiç bir parti ya da siyasi kişinin tarafını tutmuyorum.
Türk’ü solcu, sağcı, alevi, deist, müslüman olarak ayırmıyorum.
Türkçülüğün başına ya da sonuna bir ek getirerek sentezlemiyorum.
Bu şekilde olduğu zaman doğrulacağımızın kanaatindeyim.
Fakat en önemlisi ise OKU.
Çok büyük bir sorunumuz var “Taraf tutmak”
Hiç bir taraf ya da kişi Türkçülüğün üstünde değildir, eğer tarafın sadece ama sadece Türkçülük değilse, bir yanlışa düşmek kaçınılmazdır.
Particilik, kişicilik, sentezcilik, mezhepçilik, dincilik, bunlara taraf olup sempati beslemek, kandırılmaya açık bir hedef haline gelmektir.
Taraf değiştirenler, dönerken hızına yetişilemeyenler, dün ak deyip, bugün b*k diyenlerin hepsi yukarıda saydığım yanlışın çemberinde yer almıştır.
Türkçülüğün beraberinde getirdiği, bizlere kattığı en büyük olgular, bilinç seviyesinin yükselmesi, araştırma ve sorgulama yetimizin gelişmesidir.
Doğrul olduğumuz zaman, doğrulacağımız gibi, doğru olmak için ise okumak gerekir.
Okumaktan üşenmeyin, Bilgi içerikli uzun bir yazı gördüğünüz zaman, bunu şimdi kim okuyacak diye düşünmeyin, sadece yapın.
Öyle bir siyasi kutuplaşmanın içerinideyiz ki, oğul babasına karşı, işçi ekmek yediği patronuna karşı, müslüman diğer müslümana karşı.
Sadece birileri daha fazla yesin diye.
O yüzden ne Şam’ın şekeri, ne arabın yüzü.
Partizanlık ruhsal bir hastalıktır.
Takım tutar gibi parti tutanların memleket ve üretkenlik noktasında ne verebilecekleri ayrı bir tartışma konusu olacak kadar vahim bir tablodur.
Bundan ötürüdür ki hep söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz,
Partizanlık siyasi bir hastalıktır.
Partizanlık kutuplaşmanın baş aktörüdür,
Partizanlık düşünce özgürlüğünün önündeki en büyük engeldir,
Partizanlık üretkenliğin önündeki en büyük engeldir.
Partizanlık iletişim kanalının önündeki en büyük engeldir.

***DEVAM EDECEK***