Sürgün’de Yeni Bir Türk Cumhuriyeti Kuruluyor

Revan Türkleri tarafından sürgünde yeni bir Türk Cumhuriyeti kuruluyor.

Kendi yurtlarından sürülen Batı Azerbaycan Türkleri, sözde Ermenistan’da kendi devletlerini kurmak için çalışmalara başladı…

Ermenistan’ın bugün işgal ettiği ve başkent olarak kabul edip Erivan olarak adlandırdığı şehir aslında tarihi Revan Türk hanlığıdır.

Azerbaycan Türkçesiyle ifade edilirse İrevan şehridir.

Ermeniler, yüz binlerce Revan Türkünü zorunlu göçe tabi tutmuş ve Çarlık Rusyası Revan ve çevresine İran’dan, Rusya’dan ve Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinden sistematik olarak Ermeni nüfusu yerleştirmiştir.

9 Mayıs tarihinde Bütöv Azerbaycan Ocakları tarafından düzenlenen bir video konferansta, “Sürgündeki Batı Azerbaycan (Revan)” hükümetinin kurulması için bir girişimde bulunuldu.

Konferansa Bütün Azerbaycan Ocakları Başkanı Zahir Alisoy, Revan Özgürlük Örgütü Başkanı Tebriz Musayev ve Azerbaycan Türk aydınlarından Prof. Dr. Gaffar Çakmaklı, Cemşit Dereliyezli, Muhtar Okçuoğlu, tarihçi Şahlar Hacıyev ve diğer aydınlar katıldı.

Konferansa katılanlar önce Batı Azerbaycan (Revan) Devleti’nin sürgündeki Ulusal Meclisi’ni kurmaya, ardından Milli Meclis’i  seçmeye ve cumhuriyet hükümetini kurmaya karar verdiler.

Konferans sonunda 14 maddelik bir bildiri kabul edildi.

İşte o bildiri;

 1. Adalete dayalı demokratik bir sistem kurmayı taahhüt eden bir ulus olarak, Batı Azerbaycan halkı olarak devlet sahibi olma hakkına sahibiz.
 2.  Bu devlete Sürgündeki Batı Azerbaycan (Revan) devleti denecek. 
 3. Batı Azerbaycan (Revan) eyaletinin başkenti Revan şehri olacak.
 4. Meclis, Hükümet ve bu devletin  diğer organlarının seçimine kadar, yönetim organı Batı Azerbaycan Ulusal Konseyi’dir (Revan) . Sürgündeki Batı Azerbaycan (Revan) devleti adına konuşma hakkı Ulusal Konseyin münhasır hakkıdır. Ulusal Konsey tüm vatandaşların özgürlüğünü ve eşitliğini garanti eder.
 5. Sürgündeki Batı Azerbaycan (Revan)   bayrağı, arması ve milli marşı olacaktır.
 6. Sürgündeki Batı Azerbaycan (Revan) devletinin Anayasası olacaktır. 
 7. Sürgündeki Batı Azerbaycan (Revan) devletinin garantörü halkı: bugün dünyanın farklı yerlerinde sürgünde olan Türkler, Kürtler, Ruslar, Molakalar, Rumlar, Süryaniler, vb Batı Azerbaycan Revan kökenli.
 8. Uluslararası hukuk ilkelerine göre, Batı Azerbaycan devleti (Revan) sürgünde bağımsız bir dış politika izlemektedir. Diğer ülkelerle doğrudan ilişkiler kurar, uluslararası örgütlerin faaliyetlerine katılır.
 9. Sürgündeki Batı Azerbaycan (Revan) devletinin ulusal zenginliği –   halkı, toprakları, yeraltı ve yerüstü kaynakları, ekonomik, entelektüel ve kültürel potansiyeli  – ulusun kendisine aittir. Kullanımları ve mülkiyeti sürgündeki Batı Azerbaycan (Revan) devleti yasaları tarafından düzenlenecektir.
 10. Sürgündeki Batı Azerbaycan (Revan) devleti gerekirse, kendi para birimini, ulusal bankasını, kendi ithalat-ihracat sistemini, vergisini ve gerekirse farklı mülk türlerine dayalı diğer hizmetleri oluşturabilir.
 11. Sürgündeki Batı Azerbaycan (Revan) Devleti Ulusal Konseyi yasama, yürütme ve yargı organlarının faaliyetleri için geniş bir alan açar ve konuşma, basın ve vicdan özgürlüğünü garanti eder.
 12. Ulusal Konsey Azerbaycan Türkçesinin devlet dili olarak yaşamın her alanında kullanılmasını garanti eder. Ulusal Konsey kendi eğitim sistemini ve bilimsel ve kültürel gelişimin temellerini oluşturacaktır.
 13. Sürgündeki, Batı Azerbaycan (Revan) devleti, farklı yıllarda ülke sınırları içinde bulunan halkımıza karşı soykırım politikasına siyasi ve yasal bir değerlendirme yapacak ve faillerin adalet önüne çıkarılmasına çalışacaktır.
 14. Bu deklarasyon sürgünde Batı Azerbaycan (Revan) devletinin   Anayasasının kurulmasının temelini oluşturuyor

Onur Beyhan