16 Ağustos 2022

TÜRKÇE EZAN TÜRKÇE KURAN TÜRKÇE İBADET

Bunu takip eden süreçte Sultan Abdülaziz döneminde Ali Suavi, ezanın, hutbelerin ve namaz surelerinin bile Türkçeleştirilmesi gerektiğini savunur. Ubeydullah efendi de Müslümanların Kuran’ı anlamakla yükümlü olduğunu belirterek Ali Suavi ile aynı noktaları savunmuştur. Ubeydullah Efendi de, Atatürk’ün kendisine Bozkurt soyadını verdiği Mahmut Esat Bozkurt’un dayısıdır. Bu süreçte Türkolog, sosyolog, ideolog Ziya Gökalp’in Türkçülük felsefesi içerisinde Türkçülüğü bir bütünün parçası olarak DİNDE TÜRKÇÜLÜK konusuda yer vermiş ve Vatan adlı şiirinde ibadetin ve dinin Türkçeleşmesinin gerekliliğini şu şekilde ifade etmiştir.

Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur,
Köylü anlar mânasını (anlamını) namazdaki duanın…
Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kuran okunur
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Huda’nın…
Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın!
Bu daha açık bir biçimde nasıl anlatılabilir!!!

Kurtuluş savaşı kazanılır, milli bir toplum inşasına geçilirken, padişahın milli mücadeleyi vuran tavırları arasında dini de kullanması, halkın dinini hiç ya da yeterli düzeyde bilmemesi çerçevesinde çalışmalara başlanır.

Bu çalışmalar arasında, dinin toplumsal bir kurum olması dolayısıyla diğer kurumlar gibi gelişim içinde olması gerektiği, dini hayatın da ahlaki ve iktisadi hayat gibi bilimsel düşünceler ve yöntemlerle düzeltilmesi gerektiği, ibadethanelere sıralar konması, giysilikler yapılması ve temiz ayakkabılarla girilmesi, ibadetin dilinin Türkçe olması gerektiği, surelerin, duaların, hutbelerin Türkçe biçimlerinin kullanılması, din edebiyatının ve din felsefesinin kurulması için çalışmaların yapılması bunun için bir ilahiyat fakültesinin kurulması gerektiği çerçevesinde konular görüşülür, konuşulur.

İlk Türkçe Hutbe Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi dolayısıyla okunur.

Takip eden süreçte Türkçe ezan Sadettin Kaynak tarafından okunur. Gayet yalın, duru ve anlaşılır bir Türkçe ile;

Türkçe ezanın metni

Tanrı uludur, Tanrı uludur, Süphesiz bilirim, bildiririm: Tanrı’dan baska yoktur tapacak, Süphesiz bilirim, bildiririm: Tanrı’nın elçisidir Muhammet, Haydi namaza, haydi namaza
Haydi felaha, haydi felaha, Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı’dan başka yoktur tapacak.

Nasıl bir açmaz yol oluşmuştur ki; dinci tayfanın, inandığını söylediği kutsal kitabı, dinci tayfaya karşı savunmak zorunda kalmış ve halen de savunmak zorunda kalıyoruz. İyiliği ve doğruluğu emreden dinden, çıkar ve kötülüğe evrilen bir din anlayışına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Din kimsenin tekelinde değildir.

Burada din bezirganlarına nasıl karşı çıkacaklarını ummak çok zor olmayacaktır.
(Günümüzde de din üzerinden egemenliklerini kurmaya çalışanlara bir bakınız!!!)

Dinin Türkçeleşmesi çalışmalarında, ANDIMIZIN YAZARI, REŞİT GALİP’de bir fiil çalıştığı için dinci kesim tarafından hiç sevilmez, adeta ona diş bilerler.

Son aşamada da TÜRKÇE KURAN OKUNARAK, TÜRK HALKININ DİN KONUSUNDA CAHİL BIRAKILMASI ÖNLENMEYE ÇALIŞILIR.

Din eğitimi için okullar, fakülteler açılır, dersler okutulur. İlerleyen süreçte TC. Kurucu Önderi Gazi Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk öldürülmüş, ondan sonra gelenler basiretsiz, dış güdümlü bir politika izlemiş, Atatürk’ün önderliğinde yapılan Türk Devrimi ters yüz edilmiştir. Dolayısıyla Türkiye daha ileri gideceğine artık geri gitmeye başlar.

Demokrat parti gelir gelmez ilk olarak, yemeden içmeden, Türkçe ezanı kaldırmak olmuş ve ne yazık ki, Atatürk’ün partisiyiz diye gerinen ve geçinen, Atatürk’ü maske olarak kullanmaktan öteye gitmeyen CHP de buna 5 kişi dışında karşı durmamıştır. Bu 5 kişi yapılan oylamaya katılıp da suça alet olmamışlardır. 5 kişiden biri de GÜNEŞ DİL KURAMININ KURAMCILARINDAN, H. REŞİT TANKUT olmuştur. Bu vesileyle de Türk devrimine, Atatürk’e bağlı olan bu insanı saygıyla anıyorum.

VE YİNE NE YAZIK Kİ, TÜRKÇE EZANININ KALDIRILDIĞI GÜN 16 HAZİRAN 1950 TARİHİNİN 56. Yılında, 16 HAZİRAN 2016 YILINDA, A.K PARTİ BUNU MECLİSTE KUTLADI. CHP’DE 56 YIL ÖNCESİNDE OLDUĞU GİBİ YALNIZCA İZLEDİ. TÜRK HALKININ KARANLIĞA GİTMESİNDE BAŞROL OYNADILAR.
TARİH BUNU AFFETMEYECEKTİR.

Türk’e hizmet önceliğimizdir.
Murat Kalyoncu (Türkolog)