4 EKİM 1926, Türkiye’yi çağdaşlaştıran MEDENİ KANUN yürürlüğe girdi

“Yasaları dine dayanan devletler, kısa bir zaman sonra memleketin ve milletin isteklerini tatmin edemezler. Çünkü dinler değişmez hükümler ifade ederler. Hayat yürür, ihtiyaçlar sürekli değişir, din kanunları, mutlaka ilerleyen hayatın huzurunda şekilden ve ölü kelimelerden fazla bir değer, bir anlam ifade etmezler. Değişmemek, dinler için bir zorunluluktur… Esaslarını dinlerden alan yasalar uygulanmakta oldukları toplumları, indikleri ilkel devirlere bağlarlar ve gelişmeye engel belli başlı etken ve unsurlar sırasında bulunurlar.”
(Mahmut Esat Bozkurt tarafından yazılan kanun gerekçesinden)

Mahmut Esat Bozkurt, 1892 yılında Kuşadası´nda doğmuştur. Mahmut Esat, ilköğretimine Kuşadası´nda başlamış, İzmir´deki Yusuf Rıza Mektebi´nde tamamlamıştır. Lise öğrenimine İzmir İdadisi´nde başlamış, İstanbul´da bitirmiştir. Bu yıllarda sosyal derslere derin bir ilgi duyan Mahmut Esat 1908´de İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) Hukuk Fakültesine kaydını yaptırmıştır. Ege Bölgesinde oluşturulan Kuvayı Milliye’nin öncülerinden birisi olan Mahmut Esat, Yunanlılara karşı girişilen askeri hareketlere de katılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci döneminde İzmir’den Milletvekili seçilen Mahmut Esat, Mecliste Anayasa ve Dışişleri komisyonunda çalışmıştır. 4 Mart 1925 te iş başına gelen İsmet İnönü hükümetinde de yerini koruyan Mahmut Esat; Medeni kanun, Ceza Kanunu, Hukuk usulü Muhakemeleri kanunu, Ceza muhakemeleri Usulü kanunu, İcra İflas Kanunu ve Deniz Ticaret Kanun’larında yapılan büyük atılımların öncüsü olmuştur. 2 Ağustos 1926 ‘da Adalar Denizinde Lotus adlı Fransız Vapuru ile çarpışan Bozkurt adlı Türk gemisinde hayatını kaybeden sekiz Türk vatandaşı için açılan Fransız Kaptanının Türk mahkemelerince tutuklanmasına yol açan, sonuçta La haye Adalet Divanı’na intikal eden davada da Türkiye’yi Mahmut Esat temsil etmiştir. Burada yaptığı savunmada Türk tezini kabul ettirmeyi başaran Mahmut Esat’a Soyadı Kanunu ile birlikte Atatürk tarafından “BOZKURT” soyadı verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir