5 Ağustos 1921 ULU BAŞBUĞ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Türk Orduları EBEDİ Başkomutanı seçildi.

Batı Anadolu’nun büyük bir kısmını işgal etmiş Yunanlılar, Türk kuvvetlerinin Kütahya-Eskişehir Muharebeleri neticesinde Sakarya’nın doğusuna çeki mesi üzerine cesaretlenmişler ve Ankara’yı ele geçirmek için yeni bir maceraya hazırlanmaya başlamışlardır. İngilizlerin “Asi General”, İstanbul’un “Hain Kemal” olarak gördüğü “Anafartalar Kahramanı” “Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa” asker ve devlet adamı özelliklerinin gereği olarak Çanakkale’deki gibi tüm sorumlulukları sırtlanmaya hazırlanıyordu. Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde Millet Meclisi tarafından 5 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal Paşa’ya geniş salahiyetlerle “Başkomutanlık” tevcih eden kanun kabul edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’ya bir unvan daha verilmiş ve “Büyük Millet Meclisi Reisi Başkomutan Mustafa Kemal Paşa” olmuştur. Ona bu rütbe ve unvanların verilmesi; etkileyici liderliği yanında her unvan ve rütbenin gereğini hakkıyla ve başarıyla yerine getirmiş olması ve mutlak bir güven ortamı sağlamasıyla olmuştur. Başkomutan artık, İstanbul ve tüm Anadolu’da bir simge olmuştur. Adına toplu dualar, hatimler okunuyor, ona inananların sayısı hızla artıyordu.
Yahya Kemal, Milli Mücadeleyi heyecanla destekleyen makalelerinde Atatürk’ten “Milli Timsal” olarak bahsetmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir