ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ

Tarım yapılabilecek alanların, nüfus artışına koşut biçimde artırılması mümkün olmadığına göre, sınırlı sayılabilecek mevcut tarım topraklarından daha fazla miktarda verim alınmasını sağlayacak yol ve yöntemlerin bulunmasını sağlamak gerekmektedir. Üretim artışı birim alandaki verimliliğin artırılması ile olanaklıdır. Verimliliğin artırılmasındaki temel adımlardan biri dağınık, çok parçalı ve tarımsal altyapısı eksik olan parsellerin arazi toplulaştırma çalışmalarıyla yeniden düzenlenmesidir.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR?
Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “Arazi Toplulaştırması” denilmektedir. Arazi Toplulaştırması ile birlikte uygulanan tarla içi drenaj, tarla içi yol ve tahliye ile toprak ıslahı gibi çalışmaların bütününe ise “Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri” denilmektedir.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ AMACI NEDİR?
Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir.

Arazi Toplulaştırmasının Çiftçiler Açısından Faydaları
Parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır,
Parsel sayısı azalır,
Parsel büyüklüğü artar, düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur,
Her parsel yola ve kanala kavuşur,
İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır,
Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır,
Sulama oranı ve randımanı artar,
Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir.
Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az 2 kat artmaktadır.
Sosyal huzur sağlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir