Celal Çalık

SİSTEM HATALARI

Mekanik bir daktilo ile memuriyet hayatına başlayıp bugün emekli olan birçok arkadaşım, bilgisayarın teknolojik imkanlarından yararlanamamaktadır. Bilgisayarı kullanacak kadar öğrenmek...

KIL VE AKIL

Gerçek anlamda entellektüel, münevver ve aydın diyebileceğimiz önde gelen bilimadamlarımızdan biri olan Prof. Dr. Niyazi Kahveci, “Akıl ile kıl arasında...

HAYIRLI REYTİNGLER

İngilizce (Rating) olarak yazılıp (REYTİNG) olarak okunan, derece, takdir, tahmin anlamlarında kullanılan bu sözcük, dilimizde özellikle televizyon kanallarının seyredilme oranlarının...