AVRUPANIN KIZILDERİLİLERİ : SAAMİLER

Saamiler – Számik – Саамы – Sami people
Saamiler, yaygın adları ile Laponlar, Turan halklarının Ural kolundandır. 

       
Fin-Ugor halkları içinde Finli ve Estonlar’a daha yakındırlar.
Avrupa’nın Kızılderilileri olarak da bilinirler.
Bulundukları bölgeye 4 bin yıl önce geldikleri tahmin edilmektedir.
Nüfusları 150 bin dolayındadır. Saamiler’in ana yurdu olan Sápmi;
Norveç, İsveç, Finlandiya ve Rusya’yı içine alan kültürel bir bölgedir.
İskandinav halkları ile sürekli mücadele etmek zorunda kalan Saamiler, tarih boyunca büyük soykırımlara maruz kalmışlardır. 

  
İsveç-Norveç krallığı döneminde yerli inançlarından vazgeçip Hristiyan olmaya zorlanan Saamiler, Norveç’teki faşist hükumetler döneminde ise nüfuslarının kontrol altına alınması amacıya kısırlaştırmaya tabi tutulmuşlardır. 
Günümüzde Saamilerin azınlık hakları bulundukları bütün ülkelerde tanınmış olsa da halen toprak ve doğal kaynaklar konusundaki mücadeleleri devam etmektedir.

      

Kaynak: Selim Sarısoy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir