Borga Sezer

KEMALİZM

Kemalist kelimesinin ilk defa kullanıldığı yer batılı aydınlar ve ingiliz istihbaratı çalışanları tarafından 1919 yıllarında bağımsızlık savaşı sırasında ortaya çıkarmışlardır....