KEMALİZM

Kemalist kelimesinin ilk defa kullanıldığı yer batılı aydınlar ve ingiliz istihbaratı çalışanları tarafından 1919 yıllarında bağımsızlık savaşı sırasında ortaya çıkarmışlardır.
Kemalizm terimine mesnet olarak batılı devletlerin Kurtuluş savaşımız sırasında(Atatürk’ü yüceltmemek ve Kuvvai Milliye ordu ile denkleştirmek,saltanata karşı gelenleri isyancı göstermek adına) Kemalist Kuvvetler tabirini kullanması ile bu kelime literatürde yerini bulmuştur.
Kemalizm, Türk Bağımsızlık hareketinin içinde bir Ateş olmuş, Türk devrimlerinin bir ürünüdür.Kavram çıkışından 30 sene sonra Atatürkçülük olarak yumuşatılmış ve unutturulmak özellikle istenmiş,20 sene öncesine kadar en son uygulanan yer TSK olarak akıllarımızda yerini almıştır.
Lâkin batılı yazarlar uzun yıllar Atatürk ilkelerini Kemalizm ideolojisi olarak kabul etmişlerdir,ve hatta İzm eklerini ile ideolojilerini sevmeyen Atatürk bile Kemalizmi kabullenmiş ve bunu parti tüzüğüne geçirmiştir.
1923’te parti kurulurken Yakup Kadri bey ‘’Paşam,bu partinin doktrini yok’’deyince Atatürk ‘’Doktrin istemem, donar kalırız, biz yürüyüş halindeyiz.’’ demiştir.
Yani buradan anlaşılacağı üzere Kemalizm bir akımdır,devamlı yenilenen, devingenlik içeren bir devrimcilik esaslı kaya gibi sert,su gibi akışkan ilerleyen ve durmadan hedefe kilitlenmiş bir ateşti…
Batılı ajanlar ilk başlarda küçümseyerek,daha sonraları sinirlenerek söyledikleri Kemalistler yani Kemal’in arkasından gidenler diye vatansever subayları kastetmiş,emperyalizme elini kolunu kaptırmış vahdettin ile ruhunu karşıya satmış damat ferit hükümetleride bu kelimeleden nefret etmişlerdi…
İlk başta kötülemek için düşman unsurlarının çıkardığı bir kelime olan Kemalistler,daha sonraları bağımsızlık savaşı sonrasında adını ‘’Kemalist Zafer ‘’ diye taçlandırmış ve hemen akabinde peşi sıra yaptığı devrimlerede ‘’Kemalist Devrimleri’’ denmiştir…
Batılı bilim insanları 1930’larda ‘’Faşizm, komünizm, Nazizm’’ dışında ‘’üçüncü bir yol’’ olarak gördükleri ‘Kemalizmi ‘’ tanıdılar,ve sömürülen birçok ortaAsya ülkesinin, Afrika ve Latin ülkelerinin direniş sembolü ve ideolojisi olmuştur.

KEMALİZM bir Kurtuluş mücadelesidir,

KEMALİZM bir kahramanlık meselesidir,

KEMALİZM Türk bayrağının kuruluş öyküsüdür,

KEMALİZM Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin doğuş sebebidir,

KEMALİZM dışarıdaki ve içerideki hainlere karşı yapılan amansız bir savaşın ismidir…

KEMALİZM dün İngiliz mühipleri cemiyetinin gönüllüsü olduklarını İngiliz kraliyetine mektup ile bildirenlerin bugünkü torunları ile mücadeleye devam ediyor olmanın adıdır.

1935’te Chp 4.Büyük KURULTAYI’na Kemalizm parti programında yerini şöyle almıştır.
‘’Yalnız birkaç yıl için değil, geleceğide kapsayan tasarımlarımızın ana hatları burada toplu olarak yazılmıştır.Partinin güttüğü bu esaslar ‘’Kamalizm’’ prensipleridir.
Böylece ATATÜRK’ün ‘’Altı İlkesi’’ Kemalizm prensipleri olarak parti programına girmiştir.

1953’teki Chp’nin 10. Büyük KURULTAYI’nda ise parti programından çıkarılmıştır.
Artık ‘’Kemalizm’’ yerine ‘’Atatürk Yolu’’ ifadesi kullanılmaya başlandı.

Bu toprakları kurtaran Kahramanların verdikleri ortak mücadelelerin adıdır Kemalizm.
Kemalist demek Onur ve Vaziyet demektir.
Bunun karşısından konuşmak ise düşmana askerlik yapmaktan başka bir’ değildir…

Yani uzun lafın kısası kim konuşurken lafı Kemalizm eleştirisine getirip ağzında lafı geveliyor,Kemalistler şöyle yaptı böyle yaptı diye binbir YALAN ve iftira hikayeleri ile cahilleri kandırıyor ise onun dedesinin tarihinde bir İngiliz mühipleri cemiyeti sevgisi vardır..

Sonunda herkes Atası ile anılır.
Bizim SON Başbuğumuz
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’dür…

Sevgi saygı dua ile ruhları şad olsun büyüklerimizin…

Esenlikler dilerim
Borga Sezer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir