KÖKENLERİNE İHANET EDEN İKİ ÜLKE: İSVEÇ İLE NORVEÇ

İsveç adı, Norveç’le birlikte azınlıklara uyguladıkları şiddet nedeniyle, “20. Yüzyıl’ın soykırım uygulayan ülkeleri” arasına girmişti. Osmanlı’nın Ermenilere uyguladığı söylenen eziyetlerin, İsveç tarafından Samilere uygulandığı kanıtlanmış ve kabul edilmişti. Yoğun bir asimilasyon politikası bu küçük azınlığa 1990’lara dek göz açtırmadı. Anadilleri, inançları yasaklanmış, zorla hıristiyanlaştırılmışlardı. Hatta öyle ki, doğan çocuklar kilisede vaftiz edildikten sonra evlerinde sessizce, şaman ritüellerine göre tekrar kutsanıyordu. Özellikle 1920’den sonra, Sami nüfusun artmasını önlemek için 60 binden fazla insan kısırlaştırılmıştı ki bunların yüzde 90’ı kadındı.
Yine 1900’lerin başında, “Ari Irk”ı koruma teorilerine uygun olarak Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya’da yoğun bir tehcir uygulandı. Samilere ait topraklara el kondu. Yeniden toprak satın almaları yasaklandı. Göçe zorlandılar.
2. Dünya Harbi’ne kadar “tek dil, tek ulus” politikası giderek yoğunlaştı..  Zorlaşan yaşam şartları sonunda 100 binlere varan nüfus, 10 binlere düştü.
Ve şimdi bu ülke, kanıtlayamadığı halde ısrar etmekte beis görmediği ağır bir suçlamayla, Türkiye Cumhuriyeti’ni baskı altına almaya kalkıyor. 


***
İsveç ve Norveç kültürünün kökeninde ÖN-TÜRK KÜLTÜRÜ bulunur. Yıllar boyu RÜN alfabesi denilen alfabe ve bu alfabeyle yazılan yazının RÜN yazısı olduğu iddia edilir ve de köken İSKANDİNAVYA’da aranır. İsveçli araştırmacılar onu İskandinavya dışında ararlar:
• ALP geçitlerinde, İtalyan Alplerinde
• DON ırmağı yöresinde
• KUZEY ülkelerinde
• HAZARLAR’da…
Her dört yer de Ön-Türklerin bulundukları topraklardır.
• Alplerde QAMUNLAR yazılarıyla İ.Ö.5.000’lerden itibaren bulunurlar (D.Riba, . Gravures Rupestres du Val Camonica- Fr.Empire, 1984)
• DON ırmağı, BİR-OY egemenliği topraklarında akar, tarihi adıyla OQ-ARA OY’dur..
• KUZEY ÜLKELERİ : “Dikilitaşlar diyarı” diye adlandırılabilecek ABAKAN stepleri, üzerleri Ön-Türkçe Damgalarla kaplı, 5 – 6 metre yüksekliğinde, Kızılderililerin totemlerinin eşi diyebileceğimiz dikilitaşlarla doludur ; Tarihleri 16.000’lerdir..
• Hazarlar’da…Hazarların Türk olduklarını söylemeye gerek yok!..
İsveççe’de artikel’ler, yani “belirleyici ekler” Türkçe’de olduğu gibi sona gelir:
• Appna dörr / EN för mig
• Açınız kapı /YI benim için.. dörr = DUR..kapı … mig = Ëm
İsveç’te kurulan İlk kentlerden biri olan BİRKA’da 600 Qurgan vardır. Qurgan = OQ-URUQUN, OQ (kişisi) mezarı
Bir de İskandinav adına göz atalım: ASQAN-dinav- İYA… ASQAN; cennette asılı, İYA; sahip olunan ülke demektir.
Bu da okurları tatmin etmiyorsa
Kâzım Mirşan’ın İsveç’teki , 400 kadar Ön-Türkçe yazıtların bulunduğu GOTLAND Adası yazıtlarının Ön-Türkçe ile kıyaslamalarını görelim:
İlk Türk ÖDÜS(devlet) leriden biri ON-UYUL’dur , HUN Federasyonu demektir; Orta Asya’dadır.
Bu ödüs’e ait bulunmuş ve şimdilik tek olan ON-UYUL yazısı 5.000’ler tarihini taşımaktadır.Yazılarıyla göç eden, GÖÇMEN (göçebe değil) Ön-Türklerle Skandinavya’ya varmışlardır. Ve bu yazı RÜN tipi yazı diye adlandırılmıştır; tarihi 2.000’ler olarak verilir.
Yazıtın ortasında On-Uyul adı okunmaktadır. Yazıttaki damgalar ile İsveç yazıtındaki damgaların eş ya da benzer oldukları ortadadır. Norveçya’dan (K.Mirşan bu şekilde zikretmektedir) bir sonraki yazıda uzun uzun söz edeceğiz.
Sonuç: Kökeninde Ön-Türk kültürü olan İsveç, aynı kültürden olan kültürdaşlarını SOYKIRIMA UĞRATTIĞININ farkında değildir. Aslında İsveç tarihi derinlemesine incelendiğinde görülecektir ki bu tarihin kökeninde Ön-Türk yazısı vardır. Bu inceleme henüz yapılmadığından, yazıların içeriği olan Ön-Türk kültüründen de haberleri yoktur. 


Kaynak: Halûk Tarcan, Mecidiyeköy (Selim Sarısoy aktarımı ile)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir