Konstantinopolis Kuşatmaları -1-

I. Konstantinopolis Kuşatması 1391

Bizans Devletinde meydana çıkan iç savaş ortamında Bayezid, iç işlerine müdahale ederek tahta kendi istediği adayı geçirmişti. Anadolu seferine çıkmadan evvel Edirne’ye iltica eden yaşlı imparator V.İoannes ile oğlu Manuel’e onların ikinci kez tahta geçmelerine yardım etmişti. (17 Eylül 1390) Yaşlı imparator İstanbul’da otururken, oğlu Manuel ise Bursa’ya giderek Bayezid’in hizmetine girer. Manuel,Bayezid adına Alaşehir’i alırken,Karaman seferinede katılmıştır.Seferin devam ettiği sıralarda İmparator surları tamire girişmiş. Bursa’ya dönen Bayezid bu durumu öğrenince sert bir ültimatom çekerek surların yıkılmasını emreder. Aksi takdirde oğlu Manuel’in gözlerine mil çekilecektir. Bunun üzerine yaşlı imparator tamir edilen yerleri yıktırır 1391’de çok geçmeden kendiside ölür. Babasının ölüm haberini öğrenen Manuel 11 Şubat 1391’de Bursa’dan gizlice kaçarak İstanbul’a varır. II.Manuel olarak tahta geçer. Bayezid bir elçi yollar. Verginin arttırılması,vasallık yemini etmesi ve içinde bir caminin olduğu bir Türk mahallesinin kurulmasını emreder. Ayrıca Bayezid,yeni İmparator’a “Şayet bunları yerine getirmezsen şehrin surları içine kapanıp ve orada hüküm sür,zira surların dışındaki her yer benimdir” diyordu. Şehirde bir de Kadı bulunmasını istiyordu.
Manuel’in bu istekleri reddetmesi üzerine, Vezir Çandarlı Ali Paşa kumandasında ilk İstanbul kuşatması da başlamış oldu. 1391 yılında ordu sur dışındaki bütün arazileri ele geçirir. Bu ordu şehri 7 ay kuşatma altına alır. Zor durumda kalan Manuel ise Batı devletlerinden yardım istemek zorunda kalır. Beklediği yardımların gelmemesi üzerine şartları kabul etmeye mahkum olur. Esasında Bayezid’de, bu sıralarda Karamanlıların başkaldırması ve Macar Kralı Sigismund’un Bulgaristan’a taaruzundan dolayı kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştı.

II. Konstantinopolis Kuşatması 1395-1396

Yıldırım Bayezid birinci İstanbul kuşatması sonucunda II.Manuel ile bir antlaşma yapmış. Manuel ise verdiği sözleri tutmaması üzerine Çandarlı Ali Paşa komutasında 1395’te şehir tekrar kuşatıldı. Bu sırada Bayezid Yunanistan’a girer. Tırhala,Farsala ve Patras gibi şehirleri alarak Termopil geçidini aşar. Akıncılar Mora içlerine kadar sefer düzenler.
Kuşatmanın devam ettiği 1395 yılında Bayezid Anadolu’ya geçerek Kadı Burhanettin’in yanına geçen İsfendiyar Bey üzerine gider. Başkent Sinop alınamasa da beyliğin bir kısım toprağı ilhak edilerek bir barış anlaşması yapılır. 1396 yılında kuşatma devam ederken Macarların öncülüğünde Haçlı ordusunun gelmesi üzerine Çandarlı Ali Paşa gelen emirle kuşatmayı kaldırarak Edirne’ye döner.

III. Konstantinopolis Kuşatması 1396-1397

1396 Niğbolu Savaşında Haçlıların mağlup edilmesiyle Bayezid gözünü tekrar İstanbul üzerine çevirmiş. Bu sefer kesin şekilde şehri almayı kafasına koymuştur. Bunun üzerine Timurtaş Paşa ve Yahşi Bey’i bir ordu ile Şile üzerine yollamış. Bu ordu burayı ele geçirirken. Boğazın kontrolünü sağlamak için boğazın en dar yerine Güzelce Hisar ( Anadolu Hisar)’ı inşa edilir. Duvarları 20 metre yüksekliğinde, 1.5 metre kalınlığında idi. Hisarın tamamlanması üzerine Manuel’e elçi yollayarak şehri teslimi talep etmiş. Manuel ise bu sırada Fransa Kralı VI.Charles’ten para ve 600 kadar asker yardımı almıştır. Ayrıca 15 kadar Venedik ve Ceneviz gemiside yardıma gelir. Bunun yanında Manuel’in oğlu ile Rus prensesinin evlenmesiyle çeyiz olarak gelen Rus altınları da savunma için kullanılıyordu. 1397 baharında şehir üçüncü kez tekrar kuşatıldı. Osmanlı ordusu karadan başarılı bir şekilde şehri kuşatırken maalesef deniz tarafında yetersiz kalıyorlardı.
Bayezid kuşatmayı Veziriazam Çandarlı Ali Paşa’ya bırakarak Rumeli’ye döndü. Teselya,Turhala ve Farsala şehirleri direniş olmadan alındıktan sonra Anadolu’ya geçti. Papa IX.Boniface şehrin kurtarılması için yardım toplama çalışıyordu.O sıralarda Fransa himayesine girmiş Ceneviz Cumhuriyeti, Galata ve Beyoğlu’nda ki çıkarlarını korumak için 1200 asker,4 gemi ve 2 kadırga yardım yollamış.1399 yılında bazı Ceneviz ve Venadik kadırgalarıda yolda bu gruba katılmıştır. Bu yardıma gelen kuvvetler Bayezid’in yokluğundan fırsat İzmit,Marmara ve Boğaziçi’nde bazı başarılar elde ettiler. Bu arada Malatya’nın kuşatan Bayezid, Manuel’in tahttan çekilerek yerini yeğeni İoannes’e vermesini istemişti. Şehirde ise kalabalık bir İoannes taraftarı grup bulunmaktaydı.
Bu sırada Bayezid, Anadolu fetihlerini tamamlamış. Anadolu Türk Birliğini sağlamıştır artık. Bayezid’in İstanbul’u kuşattığı dönemde henüz şehri vuracak elinde topları yoktu. Yine denizden saldırıları destekleyecek bir donanmada mevcut değildi. Veziriazam Çandarlı Ali Paşa,Avrupa kiliselerinde yine Haçlı seferi tahrikleri yapıldığını ve Bizans’a dışarıdan yardımlar geldiğini bildirerek,uzun sürecek bir kuşatmanın Avrupa’yı harekete geçireceğini Sultan’ın bildirir. Manuel ise barış istemektedir.
Manuel,eski anlaşma şartlarını bu sefer kesin şekilde kabul eder. Sirkeci semtinde Türkler için 700 ev ve bir mescit yaptırdı. Bayezid bu mahalleye bir kadı tayin etti. Manuel bundan başka Silivri’de bulunan Bizans Prens’i İoannes’in ortak imparator olmasını da kabul eder.

IV. Konstantinopolis Kuşatması 1400-1401

Bizans İmparatoru Manuel,Bayezid ile anlaştıktan sonra komutanlarından Basiko’nun tavsiyesi üzerine Osmanlılar elinde alet olan yeğeni İoannes’i ortak İmparator ilan eder. Manuel batılı hükümdarlardan destek istemek

………………devam edecek……..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir