KÖY YOKSA İSTİKBALİMİZDE YOK

Biz bu topraklarda hep vardık. Doğadan aldığımız kadarını ona verdik. Bunu yaparken, insanla ve tüm canlılarla uyum içinde yaşadık. Toprağı, suyu ve tohumu candaş bildik. İnsanların ilk evleri, bu topraklarda inşa edildi.

Tohum ilk önce bizim analarımızın avucuna düştü. Evlerimiz sessiz sedasız yıkıldı. Yüzlerce yıl, nesilden nesile taşınan tohumlar kayboldu. Tohum, yaşamın kaynağı, patent altına alındı. Düğün yerlerinde oyunlarımız oynanmaz oldu. Deyişlerin ,manilerin, masalların anlamını hatırlayan kalmadı.

Son elli yılda köylerimizin büyük kısmı boşaldı. Şehre göç etmek zorunda kaldı. Trakyada konuştuğum kadarıyla özellikle son beş yılda gençlerin köyden gittiği ve yeni nesilin sehirlere göç ettiğini söylemişlerdir. Özellikle kış döneminde köylerde kimsenin kalmadığını sadece evlerin bulunup kahvelerin boş olduğunu gözlemlemiş durumdayım .Bunun üzüntüsünü yaşamaktayım.

Köyleri cazip duruma getirmek bizim elimizde olsa gerek. Alternatif tarım yada belediyelerin çiftçiye kazançlarını arttırabileceği alanlar düşünülmelidir. Büyükşehirlerdeki 16 bin köyün tüzel kişiliği tek bir cümleyle kapatıldı.

Yeryüzünün ilk köyünün kurulduğu bir coğrafyada binlerce köyün üzerine te bir cümleyle çizmek mümkün mü?

Değil elbette.

Köy, köktür ve tohumdur. Köy, hem geçmişimiz hem geleceğimizdir. Tüketen insanın savaşların içine sürüklendiği bir çağda, köyler sakince üreten geçmişle geleceğin harmanlandığı yerler olmalıdır. Şehirde veya köyde, nerede yaşarsak yaşayalım sağlıklı bir doğal çevre ve kırsal alana ihtiyacımız var.

Köy olmazsa şehirde ne yiyebiliriz? Fabrikasyon sebze ve meyveleri mi, yoksa büyük şirketlerin GDO’lu ürünleri mi?

Biz, geleceğin köyleri, köy olma hakkımızı anayasal düzeyde savunmak için bir araya geldik. Daha da önemlisi, yasaların hiç düşünmediği bir görevi sürdürmek, geçmişle gelecek arasında köprü kurmak için bir araya geldik.

Bereketli ve sağlıklı bir toplum için geleceğin köylerini yeşertmeye niyet etmeliyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir