Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmış olup, Süresinde Vize Ettirilmeyen Sertifikalar 05.07.2019 tarihine kadar Vize Ettirilebilecek

6 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Süresinde vize ettirilmeyen ve geçerliliğini kaybeden sertifikaların sahipleri, bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde, bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonraki bir yıl da dâhil olmak üzere, başvuru tarihinden en fazla üç yıl öncesine kadar tarımsal konularda iki eğitime katıldıklarına dair katılım belgelerini ibraz ettikleri takdirde sertifikaları vize edilir. Bu şekilde vize edilen sertifikalarda, sertifikanın veriliş tarihi olarak vize tarihi esas alınır.” denmektedir.
Bakanlığın konuyla ilgili 20.07.2018 tarihli talimatıyla;
Sertifikanın veriliş tarihi olarak vize tarihi esas alınacağından süresinde vize ettirilmeyen ve geçerliliğini kaybeden sertifikalar değiştirilerek vize işlemi yapılması gerekmektedir. Bunun için, 28.10.2010 tarihli Merkezi Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavından önce veya sonra düzenlenmiş olan sertifikanın aslı ve aşağıda yazılı istenilen belgelerle birlikte Bakanlık İl Müdürlüğü’ ne başvuru yapılması gerekmektedir. İl Müdürlüğü gerekli incelemeyi yaparak Bakanlığın ilgili birimine yapılan başvuruyu iletecek ve gerekli işlem UTEM veya Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

Gerekli başvuru 06.07.2018 / 05.07.2019 tarihi mesai bitimine kadar bir yıl süre içinde yapılabilecektir.

Başvuruda istenilen belgeler
Tarım yayımcısı /tarım danışmanı sertifikalarının ve tarımsal yayım ve danışmanlık eğitici belgelerinin vize başvurusu için istenilen belgeler,
– Kişiye ait dilekçe sureti,
– İki adet vesikalık fotoğraf,
– Kişiye ait sertifikanın aslı,
– Kayıp sertifikalar için son yapılan sınavın başvuru ücretinin % 50 sine karşılık gelen tutara ( 35 TL ) ait Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR 11 0001 0025 330 3353 682 5017 hesabına veya bildirilen değişik hesaba yatırıldığına dair dekont veya sureti.
– Başvuru tarihinden üç yıl öncesine kadar tarımsal konularda iki eğitime katıldıklarına dair katılım belgeleri. Eğitim belgeleri ile ilgili Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları ve 12.12.2015 tarih ve 33735898.010.07.01./5499 sayılı “Sertifikaların Tanzimi Değiştirilmesi ve Vize Edilmesi İşlemleri ile İlgili Talimat” esas alınır.

Yönetmeliğin Geçici 6 ncı Maddesinden yaralanmak isteyen sertifika sahibi kişiler için bu talimatta belirtilmeyen hususlar Sertifikaların Tanzimi Değiştirilmesi ve Vize Edilmesi İşlemleri ile İlgili Talimatın ilgili hükmüne uygun yürütülecektir.
Sertifikasını süresi içinde vize ettirmediği için iptal olan sertifika sahiplerinin sertifikalarını kullanmak istemeleri halinde; ilgili talimat ve geçici madde hükümleri doğrultusunda sertifikalarını yeniden düzenleterek vize ettirmeleri veya ilerde açılacak olan sınava girerek yeni sertifika almaları gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir