TEŞKİLAT-I MAHSUSA

1913 yılında Sultan Mehmet Reşat tarafından resmi olmayan fermanı ile Savaş Bakanlığı bünyesinde İttihat ve Terakki tarafından kurulan Osmanlı Devleti’nin ilk resmi haber alma örgütüdür.

Misyonu Arap ayrımcılığı ve Batı emperyalizmine karşı mücadele etmekti.

Görevlerinden bazıları ise Ortadoğu’da hızlanan yabancı İstihbaratların faaliyetlerinin izlenmesi ve önlenmesi durumlarında çalışmalar ve faaliyetlerde bulunmuştur.İlk Başkanı Süleyman Askeri Bey, ikinci başkanı Ali Başhampa,son başkanı ise Hüsamettin Ertürk idir..Örgütün kuruluş yılı 1913 diye belirtsekde Enver Paşa’nın 1903 yılına kadar uzanan bir geçmişi olduğu söylenir.Zaten Enver Paşa Savaş Bakanı olmasından kısa bir süre sonra
TEŞKİLAT-I Mahsusa’yı resmi statüsüne kavuşturmuştur.Dönemin yetenekli Subaylarını örgüte sokmuştur,yani ilk üyeler subaylardı.Enver Paşa’da bu Teşkilatın kurucu babasıdır.Binbaşı rütbesine kadar bu faaliyetlerde Mustafa Kemal Paşa’da bulunmaktadır.En ünlü üyeleri Eşref Kuşçubaşı,Teğmen Yakup Cemil,Dr Bahattin Şakir,Mithat Şükrü Bleda,Ohrili Eyüp Sabri,Fuat Balkan,Nuri ve Halil Paşalar,Ali Fethi Okyar,Hacı Selim Sami,Kel Ali lakaplı Ali Çetinkaya,ilk hava şehitlerinden Sadık Bey,Çerkez Reşit bey, Fuat Bulca,Nuri Conker,Rauf Orbay…
1916 yılında personel sayısı 30 bin kişiye ulaşan örgüt ajanlarının büyük bir kısmı kendi sahasında uzman olan kişilerdi.ve o yıllarda Kısa sürede bu kadar yüksek sayıya ulaşan başka bir teşkilat yoktu.Çok önemli faaliyetlerde bulunmuşlardır,en büyük mücadeleyi İngiliz İstihbaratına karşı vermişlerdir.Karşılıklı avlanma yöntemi ile sabotaj ve suikastlere girişilmiş çok kayıp verilmiştir.Ama İngilizlerede emdiği sütü burnundan getirmiş bir örgütdür. 14 düşman hedef koymuştur Teşkilat tablosuna… Bunlardan 13’ü ülke adı iken listede birinci sırada düşman bir ülke ismi değildi, neydi mi söyliyeyim sıkı durun…
‘’SİYONİZM’’ bu bile ne kadar kültürlü ve bağımsız Türk Milliyetçisi olduklarının ispatıdır…

Örgütün resmi ilk çalışma alanı Batı Trakya oldu.İlk başkanı Süleyman Askeri beyin başında bulunduğu özel bir timle 1913 İstanbul Antlaşması sonucu Bulgarlara terk edilen Batı Trakya ‘da, Osmanlı Devleti’nden ayrı, bağımsız bir Batı Trakya Türk Cumhuriyeti Devleti’de kurdular.40 günde para,pul basıp Osmanlı Devleti’nin işgaline karşı bir engel ve set devlet çabaları içersinde çalışmalar yaptılar.1911 – 1918 yılları arasında Ortadoğu~OrtaAsya,
Güney Asya,Kuzey ve Orta Afrika ‘da casusluk, karşı casusluk, özellikle propaganda ve operasyonlar yapmış olan Teşkilat faaliyetlerini Osmanlı Devleti’nin yenilmesi ile sona erdi..
1918 ‘de resmi olarak sona eren Teşkilat faaliyetlerine gayri resmi olarak devam etmiştir.Sonrasında devamı olan Karakol Cemiyetinin içinde faaliyetlerine devam etmiştir.
TEŞKİLAT-I Mahsusa K.Afrika ‘da özgürlük fikrini ilk yayan Teşkilatdır.Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar da Teşkilatın adamlarından biriydi,teşkilatın İzmir şubesinde görevi teşkilat ve parti iletişimini sağlamak, bunun yanısıra İzmir ekonomisini Türkleştirmekti.Kara Kemal ve Celal Bayar teşkilatın Ticariye gurubundaydı.Afrika Orta Asya ve Arap ülkelerinde kimi zaman devlet başkanı veya yardımcısı bile teşkilatın üyesi veya gönüllüsü idi.TEŞKİLAT bir efsaneydi kulaklarda fısıltılar halinde karşı propagandası gayet iyi yapılıyor ve korku salıyordu düşmana karşı…Enver Paşanın Kurucu iken rütbesi binbaşı iken Mustafa Kemal Paşa Kolağası rütbesinde Trablusgarp görevi ile görev yapmıştır ve hatta orada İtalyanlara karşı gerilla savaşı vermişlerdir, buda gayri nizami harp daha savaş tarihinde yerini bulmamış iken Mustafa Kemal Paşa için ileriki yıllarda Kurtuluş Savaşı esnasında kimi yerlerde uygulamak istediği bir tecrübe olacaktır.

Daha sonraları ileride ATATÜRK’ün emriyle Askeri İstihbarat kurulmuş,sonrasında da yine Atatürk’ün emriyle MEH (Milli Emniyet Hizmetleri) şeklinde kurulmuştur. Çoğu Yönetici ve çalışanı TEŞKİLATI Mahsusa’dan eski mesai arkadaşları olup günümüzdeki adı MİT(Milli İstihbarat Teşkilatı)’dır.
ATATÜRK isim başlarına Milli koyduğu kurumlardandır.
Ve ATATÜRK’ün konuşulmayan yazılmayan bir yönü ise çok iyi bir İstihbaratçı oluşudur. Hatta Kurtuluş Savaşı sonrasındaki yıllarda bir gazetecinin ‘’Paşam savaşı nasıl kazandınız sorusuna ‘’
Paşa’nın verdiği cevap düşünülmesi gereken bir durumdur.’ ’’Telgraf telleri ile çocuk ‘’….

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kurduğu Cumhuriyetin gizli kahramanlarına selam olsun!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir