TRAKYA DA DOĞRU GÜBRE KULLANIMI

Trakya’daki üç ilin etkili madde bazında gübre tüketiminin 135 bin ton civarında olduğunu bildiren Unakıtan, şöyle dedi:
Tüketilen bu etkili madde miktarının, yüzde 1 oranında hatalı kullanılması durumunda, Türkiye’ye sadece yurt dışından mal alımındaki zararı 700 bin dolar civarında olacaktır. Bu maddi rakam gübre kullanımındaki yüzde 1 hatanın olması
durumunda sadece üç ilin, Türkiye’ye vereceği zarardır. Gübre kullanımındaki yüzde 1’lik hatanın Türkiye genelinde yapılması durumunda ise maddi kayıp 10 milyon dolar seviyesinde olacaktır.
Toprak tahlili yaptıran çiftçilerin buğday ve ayçiçeği üretimindeki gübre masrafının yüzde 3 oranında daha düşük olduğu gözlenmiştir.
Gübre kullanımındaki hatalar, verim kayıplarını ve çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Trakya bölgesindeki üç ilin buğday üretimi yaklaşık 2,6 milyon ton, ayçiçeği üretimi ise 600 bin ton civarındadır. Hatalı gübre kullanımı sonucu verimdeki yüzde 2’lik azalma buğdayda 52 bin ton kayıpla 10,4 milyon dolar, Ayçiçeğinde ise 12 bin ton kayıpla 4,8 milyon dolar maddi zarara neden olacaktır.’
‘Bununla birlikte, kullandıkları gübre kalemlerinde her iki grup arasında farklılıklar vardır. Buna göre buğdayda toprak tahlili yaptıranlar, yaptırmayanlara göre, yüzde 3,8 daha az azot, yüzde 1,7 daha fazla fosfor kullanmışlardır. Potasyum hiç kullanmamışlardır. Toprak tahlili yaptıran buğday üreticileri tahlil yaptırmayan üreticilere göre yüzde 12 oranında daha yüksek verim almışlardır. Ayçiçeğinde toprak tahlili yaptıranlar yaptırmayanlara göre, yüzde 14 daha az azot, yüzde 23,3 daha fazla fosfor, yüzde 6 daha az potasyum kullanmıştır. Toprak tahlili yaptıran ayçiçeği üreticileri tahlil yaptırmayanlara göre yüzde 10,5 daha yüksek verim elde etmişlerdir.
Toprak tahlili yaptıranların verim değerlerinin, buğdayda yüzde 12, ayçiçeğinde yüzde 10,5 daha yukarıda gerçekleşmiş olması dikkat çekici bir sonuçtur. Toprak tahlili yaptıranların kimyevi gübre masrafları hem buğdayda hem de ayçiçeğinde diğer gruba göre daha düşüktür. Toprak tahlili yaptıranlar ile diğer grup arasında gübre olarak kullanılan etkili madde miktarlarında ciddi farklar vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir