TRAKYADA 2019 YILI BUĞDAY ÜRETİMİ

Trakya’da tarımsal üretimde istikrarlı bir gelişme sağlamak için gerekli projeleri hazırlama, uygulama, pratiğe aktarma konusunda sürdürülebilir tarımın ilkeleri göz
önünde bulundurmalıdırlar. Sürdürülebilir tarımda üretim ile ilgili kararlar, “genotip * çevre * yönetim * insan” unsurlarının bir arada düşünüldüğü ortak değerlendirme modeli içersinde ele alınmalıdır. Tarımsal üretimde sürdürebilirlik, çiftçiler tarafından ekonomik yönden uygulanabilir, çevre açısından sağlıklı, sosyal açıdan kabul edilebilir, politik yönden de gerçekçi ve desteklenebilir nitelikte olmalıdır. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için hastalıklara, zararlılara, sıcaklığa, kuraklığa toleranslı, azot kullanma etkinliği yüksek, az girdi gerektiren, verimli ve kaliteli bitki çeşitleri üzerinde durulmasının yanında stratejik açıdan ekonomik bir gübreleme, anız yangınlarını önleyerek toprağın organik madde oranını koruma, azaltılmış toprak işlemesi, uygun bir ekim nöbeti ile entegre olarak hastalık, zararlılar ve yabancı otlarla mücadele gerekmektedir.

Trakya’da sürdürülebilir tarımda kimyasal ilaçların olumsuz etkilerini azaltmak için mümkünse biyolojik mücadele yapılmalı, hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitler seçilmeli, pestisitlerin kalıntı etkileri pilot uygulamalarla izlenilmeli, çevre kirliliğine yol açmayan kimyasal ilaçlar uygun pülverizatörlerle kullanılmalı, son ilaçlama ile hasat arasındaki süre üzerinde dikkatle durulmalı, ekotoksikolojik lâboratuarlar her tarımsal bölgede kurulmalı, doğal predatörlerin çoğalması için parazitlere en az etkili dar spekturumlu, kalıcı özelliği olmayan ilaçlar seçilerek önerilen dozun üzerinde ilaç kesinlikle kullanılmamalı, çiçeklenme döneminde ilaçlama yapmaktan kaçınılmalı, bölgesel düzeyde önem arz eden ekosistemlerde ilaçlama yapmaktan kaçınılmalı ve ekonomik eşiğin altında olan hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama yapılmamalıdır. Bölgemizde sağlıklı bir toplum ve temiz bir çevre için tarım topraklarının verimliliğini koruyan üretim modelleri benimsenmelidir. Eğer bu konuda çiftçiler ve ilgililer yeterince duyarlılık göstermez ve gerekli önlemleri almazlar ise tarım toprakları, tatlı su kaynakları ve yaşam ileride çok daha ciddi problemlerle karşılaşacaktır. Geç olmadan sağlıklı bir toplum ve temiz bir çevre için sürdürülebilir tarımsal üretimde çiftçilerle birlikte tüm ilgililer el ele vermelidir. Trakya’da bu yıl buğday için verimli bir yıl olduğunu gördük. Buğdayın cinsine ve yerin durumuna göre dönümde 500-700 kilo buğday dekara verim elde edildi. Türkiye Tohumcular Birliği ve Bitki Islahçıları Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser 35 yıldır bu mesleğin içerisinde olduğunu ve buğday hasadında ilk defa böyle güzel bir yıl gördüğünü belirtti. Bu tohum ıslah çalışmalarına bağlanmaktadır.

Bu Türk Islahçısının başarısını gösterir. Biz buğdaydaki başarımızı diğer ürünlere de yansıtmak zorundayız. Mısırda, ayçiçeğinde, nohutta, mercimekte tüm ürünlerde bunları yapabilecek nohutta, mercimekte tüm ürünlerde bunları yapabilecek güçteyiz.

Kendi şartlarımızla Avrupa’dan daha iyiyiz. Şunu karıştırmayalım, Fransa’nın İngiltere’nin, Avrupa’nın ekolojisi ile Türkiye’nin ekolojisi farklı. Biz de ortalama yağış 450-500 milimetre. Avrupa’da bin milimetredir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir