TRAKYADA KİRAZ ÜRETİMİ VE EKONOMİK KATKISI

Kiraz üretimi dünyada geniş bir yayılım göstermekle birlikte, ticari üretim açısından A.B.D, Türkiye, Fransa ve İtalya önemli üretici ülkelerdendir. Türkiye 2013 yılı FAO verilerine göre 494 bin ton kiraz üretimiyle dünya kiraz üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Trakya bölgesinde 4343 dekarlık bir alanda kiraz üretimi yapılmaktadır.
2015 yılı verilerine göre bölgede 3,9 bin ton kiraz üretimi gerçekleştirilmiştir. Bölgede ağaç başına verim 22 kg dır. Üretim alanlarının dağılımı incelendiğinde Tekirdağ ili 2343 dekar alan ve 94611 meyve veren ağaç sayısı ile ilk sırayı almaktadır. Bunu Kırklareli ve Edirne illeri takip etmektedir. Bu araştırma ile Trakya bölgesinde kiraz üretimi ekonomik yönden incelenmiştir. Bu amaçla üretim yapan işletmelerin sosyoekonomik yapıları, üretim maliyetleri ve pazarlama olanakları araştırılarak bölgede üretimde yaşanan sorunlar ortaya konulmuş ve bu sorunların giderilmesi yönünde önerilerde bulunulmuştur. Ekonomik analiz kapsamında işletmelerin yıllık faaliyet sonuçları değerlendirilmiş, kiraz tesis ve üretim dönemine ait maliyetler ortaya konulmuştur. Çalışmada, Trakya bölgesinde 200 kiraz üreticisi ile yüz yüze anket çalışması yapılmış ve üretim maliyetlerine ilişkin veriler elde edilmiştir. Buna göre bölgede IV yıllık ve VII yıllık olmak üzere iki farklı tesis yapısı göze çarpmaktadır. IV yıllık kiraz tesis masrafı 6378.69 TL/da iken, VII yıllık tesis masrafı 8989.88 TL/da’dır. Ayrıca üretim aşamasında pazarlama olanaklarına göre de iki farklı grup bulunmaktadır. Her iki üretim tipi de ekonomik olarak karlı olmasına karşın IV yıllık tesis yapısına sahip, sofralık kiraz üretimi yapan işletmelerin en yüksek net kara
sahip olduğu (652,52 TL/da) görülmektedir. Trakya bölgesindeki kiraz üretiminin en önemli sorunu meyve ağacı dip kurdunun da içinde olduğu hastalık ve zararlılardır.
Pazar fiyatının düşüklüğü de bir diğer önemli sorundur..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir