TRAKYA’DA MERA ALANLARI VE VERİMLİLİĞİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hayvancılığı Destekleme Projesi kapsamında Mera Islahı Projesi dolayısıyla gerçekleşen törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Bölge Müdürü Rifat Aktürk’ün yanı sıra kooperatif ortakları ve yöre çiftçileri katıldı.
Hayrabolu ilçesi Lahana Mahallesi’ndeki merada başlatılan proje kapsamında Tekirdağ iline bağlı 8 ilçenin 19 mahallesinde toplam 31 bin 850 dekar meraya 796 bin 250 kg 20.20.0 gübre tedariki Tekirdağ Tarım Kredi Kooperatifi tarafından gerçekleştirildi.
Törende konuşan Belediye Başkanı Kadir Albayrak; “Toprağın erozyona karşı muhafazası, yer altı su hazinelerinin oluşması, atmosferdeki karbondioksitin bertarafı, ekolojik dengenin sağlanması gibi saymakla bitmeyecek yararları olan meralarımız uzun yıllardır sürdürülen yanlış ve hor kullanımlar yüzünden maalesef bu günkü hale gelmiştir. Amacımız; meralarımızda bulunan mevcut bitki örtüsünün çeşitliliğinin ve yem kalitesinin artırılması ile bölgenin ekolojik dengesinin korunarak biyolojik hayatın sürdürülebilirliğine katkı verilmesi, münavebeli otlatma düzeninin sağlanarak mera verimliliğinin arttırılması ve işletiminin sürdürülebilirliğinin tesisi, mera ıslahının ve işletiminin ilimizde teşvik edilmesi, alınan sonuçların diğer mahallelere duyurularak konunun bölgemizde yaygınlaşmasının sağlanması ve hayvancılıkla istihdam yaratılarak göçün önlenmesidir.” dedi.
Tekirdağ Bölge Müdürü Rifat Aktürk ise; “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin Bölge Birliği’mize bağlı Tekirdağ Tarım Kredi Kooperatifi’ne ortak olması ve gübre tedariki konularında anlaşmaya vardık. Gübre tedarikinin yanı sıra kendilerine zirai konularda her türlü teknik desteği sağlayabileceğimizi belirttik. Yöre tarımının aşama kaydedebilmesi için yerel yönetimlerle devamlı diyalog halinde olmak durumundayız. Amacımız Tarım Kredi Kooperatiflerinin ulaşabildiği kadar çiftçiye destek olmasıdır. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak çiftçinin alın terinin karşılığını alması için elimizden geleni yapıyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile bu amaç doğrultusunda işbirliği yapmak, onları Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ortağı olarak yanımızda görmek bizim için büyük bir mutluluktur.” sözlerini kaydetti.
Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesine bağlı Ahmetbey Beldesinde, köylülerin kullandığı meralar özel şirkete kiralanmak istenince yöre halkı eylem yaparak girişimi protesto etti. “Meralar Köylünündür, Şirketlere Kiralanamaz” başlıklı eylem için Ahmetbey beldesinin girişinde buluşan bölge il ve ilçelerden gelen yaklaşık 2 bin köylü ve sivil toplum örgütü üyeleri, buradan belde merkezinde kadar sloganlar atarak yürüdü. ‘Sat sat nereye kadar?’, ‘Meralar bizimdir, şirketlerin değil’, ‘Meralar halkındır, şirketler paylaşamaz’ ve ‘Topraklar, dereler, ormanlar bizimdir’ sloganları atarak miting alanına kadar yürüyen protestocular, meraların özel şirketlere kiralanması girişimine tepki gösterdi.
Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO) da köylülerin mera eylemine destek verdi. Eylemin ardından DAYKO tarafından yapılan basın açıklamasında, meraların yalnızca hayvanların besin ihtiyacının karşılandığı alanlar değil, aynı zamanda hayvanların ihtiyaç duyduğu gezinti ve kültürü yapılarak elde edilemeyecek değerdeki yem bitkisi karışımından oluşan doğal bir flora olduğu vurgulanarak şöyle denildi: “Kaba yem ihtiyacı bahanesiyle ıslah amacıyla bu yerlerin kiraya verilmesi, yıllardır kanunla korunan bu değerin geriye dönüşü olmayacak şekilde yitirilmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca bu durum meraları şu ana kadar koruyan ve kullanan köy halkı ve küçük hayvancılık işletmelerimizi rahatsız ve mağdur etmektedir. Çünkü küçük ölçekli hayvancılık işletmeleri olduklarından meraları kendilerinin kiralama imkanları bulunmamaktadır. Ancak amaç gerçekten meraları ıslah etmekse ilgili devlet kurumları tarafından yapılacak ıslah programlarına meralardan faydalanan bütün paydaşlar dahil edilerek bu sorun ortadan kaldırılabilir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir