TRAKYADA MEYVE ÜRETİMİ

Dünyanın önemli meyve üreticisi ülkeleri arasında olan Türkiye’de son yıllarda hem alan hem de üretim miktarı bakımından önemli artışlar yaşanmaktadır. Son 20 yıl içerinde Türkiye tarım alanlarında meyvecilik alanlarının payı % 9,39’dan, % 13,54 oranına yükselmiştir. Ayçiçeği, buğday, çeltik vb. tarla bitkileri tarımı ağırlıklı tarımsal yapısıyla bilinen Trakya Bölgesi’nde de bu artış yaşanmaktadır. Ancak meyve tür ve çeşit seçimi son derece önemlidir. Uzun dönem istatistik verileri iyi analiz edildiğinde bu açıdan bölge üreticilerine sağlıklı bir üretim planlaması olanağı tanıması yanında tarımsal destekleme politikalarının oluşturulmasında da karar vericiler için başvurulacak bir literatür bilgisi niteliği taşıyabilmektedir. Bu çalışmada, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde yetiştirilen meyve türlerinin son 20 yılda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılarak bölge meyveciliğinin mevcut durumu analiz edilmiş ve öneriler sunulmuştur. Üzüm, elma, kiraz ve armut bölgenin ekolojisine tam uyum gösteren türler olarak dikkati çekmekte ve üzüm dışındaki türlerin alanları hızla artmaktadır. En fazla artan ceviz ve bademde önümüzdeki yıllar içerisinde üretim artışları beklenmektedir. Ancak bu türlerin çeşit seçimi son derece dikkatli yapılmalıdır. Yine çeşit seçimi özenli yapılması durumunda erik alanları da artmaya devam edecektir. Üzüm ve zeytin ise üretici tercihlerinden birinde yaşanılan olumsuzlukların diğeri lehine değiştiği türler olarak belirlenmiştir. Trakya Bölgesinde meyvecilik son 20 yıl içerisinde Türkiye ortalamasının üzerinde bir
gelişme göstermektedir. Bölgenin her üç ilinde özellikle 2007 yılından itibaren artış eğilimindedir. Ancak özellikle ilkbahar geç donları meyveciliği tür ve çeşit bazında seçici olmayı zorunlu kılmaktadır. Üzüm, elma, kiraz ve armut bölgenin ekolojisine
tam uyum gösteren türler olarak dikkati çekmekte ve bunlardan üzüm dışında kalan türlerin alanları hızla artmaktadır. Meyvecilikte ürün bazlı desteklemeler gündeme geldiğinde ve GTHB İl Müdürlüklerince yapılacak “Meyveciliği Geliştirme Projelerinde” bu dört meyve türü desteklenen türler olabilir. Alan olarak en fazla artan ceviz ve bademde önümüzdeki 5 yıl içerisinde üretim artışları beklenebilir. Ancak bu türlerde çeşit seçimi üreticilerce son derece dikkatli yapılmalıdır. Yine çeşit seçiminin özenli yapılması durumunda bölgede erik alanları artmaya devam edebilecektir. Şeftali ve kayısı ilkbahar geç donlarından en fazla etkilenen türler olması sebebiyle tercih edilmeyen türlerdir. Yine ayva ve vişne alanları son derece azdır. Tekirdağ ilinde en fazla yetiştirilen üzüm ve zeytin ise üretici tercihlerinde birinde yaşanılan olumsuzlukların diğeri lehine değiştiği türler olarak dikkati çekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir