TRAKYADA YONCA ÜRETİMİ

Tarımsal işletmelerde mekanizasyon planlanmasının yapılabilmesi için, mekanizasyon uygulamalarında kullanılan makinelere ait işletme giderlerinin bilinmesi gerekmektedir. Kaba yem mekanizasyonunda biçme, kurutma, toplama, balyalama, taşıma ve yemleme aşamalarında farklı makine grupları kullanılmaktadır. Araştırmada, Trakya Bölgesinde yapılan yonca üretiminde kuru ot mekanizasyonu incelenmiştir. Mekanizasyon uygulamalarının işletme karlılığı üzerindeki etkilerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla mekanizasyon uygulamaları konusunda planlı ve doğru kararların alınmasının gerekli olduğu tespit edilmiştir. Kaba yem olarak çoğunlukla buğday, mısır ve yoncadan yararlanılmaktadır. Hayvancılık işletmelerinde saman doğrudan tüketilmektedir. Ancak mısır daha çok silaj olarak verilmektedir. Silaj yapımı ve kullanımı son 10 yılda oldukça yaygınlaşarak artmaktadır. Bu her iki üründe kaba yem bitkisi olarak kullanılmakta ve bölgede tarımı yoğun olarak yapılmaktadır.Yonca diğer yem bitkilerinden farklı olarak tarımı yapıldığı alanda organik madde yönünden zengin ve dinlenmiş bir toprak bırakmaktadır.
Yonca protein ve mineral içeriği bakımından çok besleyici bir yem bitkisidir. Çok yıllık bir bitki olduğundan tesis maliyetine rağmen 4-5 yıl arasında kullanılabildiğinden diğer yem bitkilerine göre daha fazla tercih edilmektedir. Tarımsal işletmelerde makine kullanımı iş verimi, işin kalitesi açısından önemlidir. Ancak makine kullanımı her koşulda ekonomik olmamaktadır. İşletme giderlerinin azaltılması için makine giderlerinin belli olması gereklidir. Üreticiler kendi makinasını kullandığı gibi kiralama veya komşu yardımlaşması şeklinde de kullanabilmektedir. Çoğu zaman üreticinin makinaya sahip olması ekonomik olmamaktadır. Bu; kullanılan yönteme, arazi varlığına, ürün cinsine ve makinanın türüne göre değişmektedir. Kaba yem olarak çoğunlukla buğday, mısır ve yoncadan yararlanılmaktadır. Hayvancılık işletmelerinde saman doğrudan tüketilmektedir. Ancak mısır daha çok silaj olarak verilmektedir. Tarımsal işletmelerde makine kullanımı iş verimi, işin kalitesi açısından önemlidir. Ancak makine kullanımı her koşulda ekonomik olmamaktadır. İşletme giderlerinin azaltılması için makine giderlerinin belli olması gereklidir.
Üreticiler kendi makinasını kullandığı gibi kiralama veya komşu yardımlaşması şeklinde de kullanabilmektedir. Tarım işletmelerinde çeşitli tarımsal işlemlerin hızlı ve zamanında yapılabilmesi için çeşitli alet ve makinalar kullanılmaktadır. Kullanılacak en uygun makinayı seçmek gereksinim şartları yanında ekonomik olmalıdır. Her makine kullanım süresince işletmenin karını arttırmalıdır.
Kaba yem mekanizasyonunda birden fazla makine kullanımının olması hasatın birim fiyatının artmasına neden olduğu gibi farklı makine kombinasyonlarının kullanımı da farklı maliyetlere neden olmaktadır. Kaba yem mekanizasyonunda en uygun ekipman seçilerek işletme karlılığı artırılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir