Türkiye’deki Endemik Nesli Tehlike Altında Olan Hayvan Türleri

Türkiye’de yayılış gösteren 141 sürüngen ve amfibi türünden 16’sı endemik olup, bunlardan 10’u tehdit altındadır. Kuşlardan Türkiye’ye endemik tür yoktur. Bununla birlikte memelilerden 5 tür, 32 alttür, sürüngenlerden 16 tür ve/veya alttür, tatlı su balıklarından ise 70 tür/alttür balık endemiktir.

Endemik ve nesli tehlike altında olan sürüngen ve amfibi türlerinin bazıları şunlardır;

·Kara semenderi (Mertensiella luschani),
·Benekli semender (Neurergus crocatus crocatus ve N. Strauchii barani)),
·Küçük taraklı semender (Triturus vulgaris kosswiigi),
·Bantlı taraklı semender (Triturus vittatus cilicensis),
·Kırmızı kurbağa (Bombina bombina arifiyensis),
·Toros kurbağası (Rana holtzi),
·Kaya kertenkelesi (Lacerta saxicola ),
·Kayseri kertenkelesi (Lacerta cappadocica),
·Toros kertenkelesi (Lacerta danfordi anatolica),
·Büyük yeşil kertenkele (Lacerta trilineata),
·Kafkas yılanı (Elaphe hohenackeri),
·Küçük engerek (Vipera ursinii),
·Şeritli engerek (Vipera pontica).

Tespit edilen 460 kuş türünden, endemik tür olmamakla birlikte, 17 tür tehdit altındadır. Tehdit altındaki kuş türlerinin bazıları şunlardır:

·Tepeli pelikan (Pelecanus crispus),
·Ak alınlı büyük kaz ( Anser albifrons),
·Sibirya kazı ( Branta ruficollis),
·Ak göz (Aythya nyroca),
·Dikkuyruk (Oxyura leucocephala),
·Büyük bağırtkan kartal (Aquila clanga),
·Şah kartal (Aquila heliaca),
·Kızıl kerkenez (Falco naumanni), Bıldırcın klavuzu (Crex crex),
·Büyük toy (Otis tarda),
·İncegagalı kervan çulluğu (Numenius tenuirostris).

Doğal popülasyonu tükenmiş olan Kelaynak (Geronticus eremita) etkin koruma altındadır. Diğer kuş türlerinin büyük çoğunluğu da koruma gerektiren türler arasında yer almaktadır.

Türkiye’de kaydedilen 161 memeli türünden 37 alttür ve/veya varyete endemiktir. Bu türlerden 23’ü tehdit altında olup koruma altına alınmıştır. Türkiye’de doğal yayılış gösteren ceylan TM, alageyik (Cervus dama) ve yaban koyunu (Ovis orientalis) önemli türler arasında sayılabilir. Buna ilave olarak sırtlan (Hyena hyena) nadir görünen bir türdür. Ayrıca panter (Panthera pardus tulliana), hazar kaplanı (Panthera tigris virgata) ve aslanın (Panthera leo persica) Anadolu’da soyunun tükendiği bilinmektedir.

Deniz balıklarından endemik ve tehdit altında tür yoktur. Ancak tatlı sularda yayılış gösteren 236 türden 70’i endemik olup 4 tür kaybolmuştur. Tatlı sularda yayılış gösteren endemik ve tehdit altında olan bazı türler şunlardır;

· Dişli sazancık (Aphanius asquamatus)
· Gökçe balığı (Alburnus akili)
· İnci balığı (Alburnus timarensis)
· Bıyıklı balık (Barbus plebejus kosswiigi)
· Siraz (Capoeta antalyensis)
· Dere kayası (Gobio gobio insuyanus)
· Tatlısu kefali (Leuciscus kurui)
· Göl alabalığı (Salmo trutta abanticus)

Türkiye Omurgasız Hayvan faunası, omurgalılar kadar iyi bilinmemekle birlikte, tanımlanan 30.000 tahmin edilen tür sayısının da 60.000-80.000 civarında olduğu bilinmektedir. Omurgasız hayvan gruplarında endemizm oranı da çok yüksektir.

KAYNAK: www.globalbilgiler.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir